iBen-elta-GR
Τρέχουσα έκδοση: v3.1.1 Τελευταία ενημέρωση: 23/03/2024
Δείτε το βίντεοDocumentation

WooCommerce - ELTA Courier Voucher

Με το πρόσθετο WooCommerce ELTA Courier Voucher & Label μπορείτε να δημιουργήστε Vouchers (ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ) αυτόματα ή με 1 κλικ και να τα εκτυπώσετε σε PDF Α6 & Α4 μέγεθος.

Αυτόματος έλεγχος παράδοσης των δεμάτων με δυνατότητα ενημέρωσης στο email σας τα δέματα που παραδόθηκαν.

Περιγραφή

Με το πρόσθετο WooCommerce ELTA Courier Voucher & Label μπορείτε να δημιουργήστε Vouchers (ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ) αυτόματα ή με 1 κλικ και να τα εκτυπώσετε σε PDF Α6 & Α4 μέγεθος. Η δημιουργία των ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ και των PDF δημιουργούνται και επικοινωνούν σε πραγματικό χρόνο με τα web services των ΕΛΤΑ Courier Πόρτα Πόρτα.

Εύκολη επεξεργασία ΟΛΩΝ των στοιχείων της διεύθυνσης αποστολής πριν την έκδοση του voucher.

Μπορείτε να ορίσετε αν θα αποστέλλεται αυτόματα στο email ο αριθμός αποστολής με την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

Αυτόματος έλεγχος παράδοσης των δεμάτων με δυνατότητα ενημέρωσης στο email σας τα δέματα που παραδόθηκαν.

Διαχείριση όλων των απεσταλμένων δεμάτων σε μορφή λίστας.

Μαζική επανεκτύπωση για τα ήδη δημιουργημένα vouchers των επιλεγμένων παραγγελιών

Μαζική δημιουργία και εκτύπωση vouchers των επιλεγμένων παραγγελιών

Δωρεάν αναβαθμίσεις για πάντα

To iBen – WooCommerce ELTA Courier Voucher είναι σχεδιασμένο και υλοποιημένο κάτω απο πραγματικές συνθήκες εργασίας και ανάγκες μιας επιχείρησης που έχει ηλεκτρονικό κατάστημα ανεξαρτήτου όγκου παραγγελιών. Είναι ενα εργαλείο που πραγματικά θα σας εξοικονομήσει χρόνο, θα περιοριστούν στο ελάχιστο τυχόν λάθη και φυσικά αναθαθμίζετε τη διαδικασία παραγγελιοληψίας του ηλεκτρονικού σας καταστήματος. Είναι γρήγορο, εργονομικό και δεν επιβαρύνει την ταχύτητα φόρτωσης της διαχείρισης

Αναλυτική περιγραφή

Αυτόματη δημιουργία Voucher (ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ) ή με 1 κλικ (on fly)

Αυτόματη εκτύπωση Voucher σε PDF με 1 κλικ

Ορισμός αυτόματων ενεργειών μετά απο την δημιουργία του voucher

Ενεργοποίηση 2ου λογαριασμού ΕΛΤΑ κούριερ & Προκαθορισμένη ώρα

Αυτόματη διαγραφή παραγμένων PDF των voucher για εξοικονόμηση χώρου στον server σας (με WP cron)

Δημιουργία μεμονωμένου voucher αναξέρτητο από μια παραγγελία

Αυτόματος έλεγχος της παράδοσης των δεμάτων (με WP cron)

Αυτόματη αποστολή voucher στο email του πελάτη κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας

Διαθέσιμα shortcodes για την εμφάνιση του tracking number στο template του email σας ή την προβολή εξέλιξης αποστολής σε οποιαδήποτε σελίδα:

Έξτρα εργαλεία

Ακύρωση/ διαγραφή Voucher

Έλεγχος παράδοσης δέματος

Λίστα ιστορικού vouchers

Άλλα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το plugin αυτό απαιτεί στοιχεία σύνδεσης τα οποία ορίζονται στις ρυθμίσεις του πρόσθετου. ΔΕΙΤΕ ΑΥΤΟ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Το plugin και η δυνατότητα επικοινωνίας με τους servers των ΕΛΤΑ  απαιτείται η εξερχόμενη πόρτα 9003 να είναι ενεργοποιημένη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Τα μεγέθη των PDF που υποστηρίζονται  είναι δύο (Α6 και Α4). 

  • Τα PDF παράγονται και αποστέλλονται απευθείας από τους servers του ΕΛΤΑ κούριερ. Συνεπώς είναι επίσημα και τυποποιημένα από τα ΕΛΤΑ κούριερ. 
  • Τo μέγεθος Α4 PDF δεν προσαρμόζεται στο διάτρητο Α4 που σας παρέχει τα ΕΛΤΑ κούριερ. Θα πρέπει να το εκτυπώνεται σε λευκό Α4
  • Μπορείτε να χρησιμοποιείται ταυτόχρονα και το πρόγραμμα των ΕΛΤΑ αλλά και το πρόσθετο WooCommerce ELTA Courier Voucher.
 

Screenshots

2024/03/23 - v3.1.1
Fix the issue of sending tracking info when bulk-creating vouchers
WC tested up to: 8.7.0

2024/02/15 - v3.1.0
Added new test mode of ELTA courier
Fix minor warning at initial setup
Feature: Display order ID if an error exists when bulk creating labels
DEV: added JS triggers
Minor Compatibility fix: check OrderUtil exist
WC tested up to: 8.6.0

2023/10/10 - v3.0.0
Compatibility with WC High-Performance Order Storage (HPOS)

2023/07/14 - v2.7.4
Minor: Remove debug comments from the tracking popup
2023/07/14 - v2.7.3
WC version updated
Feature: Auto check delivery vouchers for returned and risk returning
Feature: Support iben SMS plugin (V>=1.1.7). Send an SMS into the single modal popup when creating a voucher
New shortcode for SMS [iben_elta_sms_voucher_with_link]

2023/04/29 - v2.7.0
Compatibility improvement: Save the main voucher number in the meta order DB table
Added debug function
Fixed a minor issue with the 2nd ELTA account

2022/10/20 - v2.6.0
Display COD column in the vouchers list by default
Dev: Added filters to display COD total by delivery status in vouchers list ( iben_elta_filter_listvouchers_displaycod_all | iben_elta_filter_listvouchers_displaycod_delivered | iben_elta_filter_listvouchers_displaycod_undelivered )
Minor translations updates
Updated instructions link in the plugin settings

2022/10/02 - v2.5.0
Improvement: phones are clean now. Automatically remove spaces, dots, and "-"
Improvement: Postal code is cleaned from "-" among spaces
WC tested up to: 7.0.0
Dev: iben_elta_check_delivery_hook_after_delivered hook has now 2 definitions (order ID and id of iBen table)

2022/06/28 - v2.4.0
WC tested up to: 6.7.0
New global shortcode to display courier name [iben_elta_courier_name_shortcode order_id="ΧΧΧΧ"]
Added various filters

2022/06/21 - v2.3.1
Tested up to WC 6.6.0
Fix send admin new order (Auto-create vouchers)
Various improvements

2022/05/28 - v2.3.0
Dev: added filters
Dev: added order id at woo_column_after_elta hook

2022/04/26 - v2.2.2
Added filter to hide create voucher button and metabox inside order

2022/02/18 - v2.2.1
New feature: Bulk create vouchers
Filter which enables countries. (default GR and CY)
Fix issue when shipping_address is disabled
Various minor fixes and improvements
Code and functions names cleaning

2022/02/12 - v2.1.0 
Backend speed improvements
Various improvements
Cleaning code

2022/02/9 -  v2.0.0
Automatic updates - CodeCanyon license registration
2021/12/14 - v1.10.0
Feature: Option to change sender name, postal, address, and telephone for Voucher label
Feature: Option to exclude canceled or deleted vouchers from the Speedex printed list
Fix: convert grams to kilo if required
Dev: Added some filters
Dev: Updated Speedex WSDL packages 
2021/12/03 - v1.9.0
Fix issue with custom cron schedules (2 minutes, 15 minutes, etc)
Fix issue with Auto check delivery cancel statement
Fix: support special characters in the voucher
FIx: (strlen) city length in Speedex list
UX improvement
2021/11/06 - v1.8.0
Feature (Developer): Added global shortcode to display tracing [iben_speedex_tracing_shortcode order_id="xxx"]
Feature (Developer): Added global shortcode to display tracking number: [iben_speedex_tracking_number_shortcode order_id="xxx" prefix_text = "text before links" suffix_text = "text after links" ]
2021/10/23 - v1.7.0
Fix: Auto check delivery improvements
Fix counts of undelivered and delivered vouchers
Various fixes and improvements
Feature: Option to automatically UPPERCASE values
Developer: Added public function to create a voucher for a given order ID + available arguments
2021/10/13 - v1.6.0
Feature: automatically copy and paste the tracking number after creation in any field based on class or ID.
Improvement: Display sequential order number in vouchers list
Vendors updated
2021/08/19 - v1.5.0 - v1.5.2
Performance and class cleaning
Feature added. Change order status when voucher created
2021/07/14 - v1.4.3
Performance improvement in order list
2021/06/30 - v1.4.1
Added hook after voucher created
Minor fix an error log when print daily consignments are empty
Removed unused fonts for print list PDF (Total size is normal again)
2021/05/10 - v1.4.0.2
Feature: Print list of vouchers by date
Minor fix for default checkbox for iBen sms send
Display friendly errors
2021/05/10 - v1.3.1
PHP compatibility: Fixed an error for comments split function
2021/05/08 - v1.3.0
Feature added: Create bulk vouchers from selected orders
Improvements handling for comments length 
2021/04/28 - v1.2.0
Feature: Added 2 options to display on the frontend.
1) Display Tracking link on my account orders list
2) Display the tracing of voucher on orders details page
2021/04/23 - v1.1.0
Feature added: Reprint multi vouchers for selected orders
Minor cleaning code
Minor UX improvements
Translations improvements
Added 2 filters to display for metabox of vouchers in order (Per order status, per country)
2021/03/12 - v1.0.0 initial release
© 2022 iBen - Woo plugins. All rights reserved.